הפקעת אדמה

הפקעה היא פעולה בה המדינה משתלטת על רכושו הפרטי של האזרח, או תופסת את הזכויות של האזרח ברכוש, תוך מתן פיצוי כספי, אך ללא הסכמת הבעלים.

הרעיון המרכזי שעומד מאחורי הפקעת שטחים מאזרחים הינו טובת הציבור, ההפקעה נועדה לקחת את האדמה מאותו בעל זכויות ובעזרתה לשפר תשתיות, לבנות על האדמה מבנה ציבור, לסלול עליה דרכים, לפתח אותה לשטחים ציבוריים כגון פארקים ועוד.

למרות שמדובר בפעולה מאוד קיצונית הנוגעת לפגיעה בזכות הקניין של האזרח למעשה ההפקעה היא כלי בידי הרשות להבטחת האינטרס הרחב של הציבור ונוגעת בנקודה שטובת הכלל עדיפה על פני טובת היחיד.

בפועל קרו ועדיין קורים, מקרים רבים שהאדמה גם אם נלקחה למטרות ציבוריות, בסופו של דבר לא משמשת את הציבור או אף יותר מכך משמשת את מפקיע האדמה לצורך פרטי, או נמכרת למרבה בתשלום.

בארץ קיימים חוקים רבים המעניקים למדינה ולרשות השלטונית את סמכות ההפקעה, ראשית החקיקה היא מההתקופה המנדטורית, עם הזמן נחקקו חוקי הפקעות נוספים כגון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) או חוק התכנון והבניה, חוקי ההפקעות במדינת ישראל נחקקו בכדי להסדיר את הנושא הזה וכאשר המטרה הציבורית לאחר התקופה המוגדרת בחוק לא בוצעה, זכאי מי שהפקיעו ממנו את אדמתו לפיצוי כספי או החזרת אדמתו.

האתר נועד לתת מענה לאותם אנשים שאדמתם הופקעה, לעזור להם לנסות להשיב את שלהם ולעמוד על זכותם החוקית לתבוע את חלקם.

אנחנו ריכזנו את מיטב המומחים בנושא ההפקעות בכדי להשיב את הצדק ולעשות זאת במהירות הגבוהה ביותר.

צור איתנו קשר ונשמח לשוחח איתך ללא עלות וללא התחייבות.