הפקעה – כל מקרה לגופו

בפסק הדין של בג"ץ 9328/05 יצחק מזרחי נ. שר האוצר פנה יצחק מזרחי בטענה נגד שר האוצר ומנהל מקרקעי ישראל מחוז צפון, הוא טען כי הקרקע שהפקיעו ממנו אינה משמשת לצרכים הציבורים, במקרה זה אמנם פסק בית המשפט לטובת המשיבים וקבע כי החלקה בת ה-2 דונם היא חלק מגוש גדול מאוד של הרבה חלקות שהופקעו והם בשלבי פיתוח שונים, אולם יחד עם זאת קבע בג"ץ:

כל מקרה ומקרה בו נעשתה הפקעה למטרה ציבורית שטרם מומשה, צריך להבדק על פי נסיבותיו

 על בית המשפט לבחון את נסיבות העניין כולו ולאזן בין השיקולים והאינטרסים השונים השייכים לעניין. השאלה הראשונה שיש לבחון היא מהו הזמן הסביר למימוש ההפקעה במקרה הנבחן והאם השיהוי במימוש חורג ממנו. כמו כן יש לבחון האם בעקבות השיהוי נגרם נזק לבעלים המקוריים של החלקה ויש גם לבדוק את הנזק שיגרם לאינטרס הציבורי אם ההפקעה תבוטל.

החלקה הינה אחת ממאות חלקות אחרות, בשטח של מאות דונמים, שהופקעו למטרה ציבורית אחת. במקרה כזה לא ניתן להתמקד בכל חלקה וחלקה כדי לברר אם אותה מטרה ציבורית נזנחה. יש לראות בשטח המופקע כולו 'יחידת הפקעה' אחת למטרה אחת.
[…]. בראותנו את השטח המופקע 'יחידת הפקעה' אחת, לא ניתן לומר כי המשיבים זנחו את כוונתם להוציא לפועל את המטרה הציבורית שלשמה באה ההפקעה. הפעולות שבוצעו ומתבצעות כיום בהתאם לתכנית מלמדות על הליכה של עקב בצד אגודל, וגם שעתו של המתחם להגיע.

לכן חשוב לזכור, אם הופקעה אדמתך, צריך לרדת לפרטי פרטים, להבין את המשמעות, ולחקור את ההסטוריה והפעילויות שהתרחשו טרם ומאז יום ההפקעה, צוות המומחים שלנו בהפקעות בישראל ישמח לספק לך שירות ולבחון את נסיבות העניין וסיכויי ההצלחה.